Nous treballs de Motion Graphics. Encàrrec d’Estudi Nord per l’empresa Sodeca.

Aquí us deixo un motion graphics per l’empresa Sodeca, dedicada al món de la ventilació d’edificis, pàrquings, etc. i que extreu l’aire viciat de cuines i banys als blocs de pisos i similars.

Com es pot veure, el meu treball ha consistit en modelar el ventilador CJV-EW i fer l’entorn arquitectònic utilitzant línies simples i tons clars a gust del client. Sense sobrecarregar l’escena excessivament, doncs l’objectiu principal és explicar el funcionament del producte.

En aquesta mateixa línia, s’entreveu que el 3D és molt útil també per a projectes d’arquitectura, als quals s’hi pot imprimir un grau de realisme superior al que aquí us mostro si es dóna el cas de tenir unes necessitats diferents.

Credits

En aquest motion graphics, l’apartat del text 2D, ha anat a càrrec d’Estudi Nord