Motion Graphics per a ControlPack

Motion Graphics per a Controlpack

Motion graphics per al logo de presentació dels vídeos, però que finalment es va descartar pel projecte:

Credits:

El 3D és a càrrec de Gurni Design.

El 2D d’aquest projecte, és obra de Rockinshoe.